www.fonduri-ue.ro
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Prezentare generală


• Serviciile de sprijin psiho-social sunt o activitate relevantă și obligatorie în cadrul proiectului ProAcces, făcând parte din cele patru Obiective specifice, mai precis OS2.
Scopul acestor servicii îl reprezintă dezvoltarea abilităților emoționale, consilierea vocațională, asigurarea suportuilui emoțional/psihologic pentru ante-preșcolarii, pre-școlarii și elevii cuprinși în grupul țintă în vederea stimulării participării la educație și a prevenirii fenomenului de părăsire timpurie a școlii, știindu-se că un factor care a impactat puternic abandonul scolar timpuriu, în general participarea copiilor la educatie, a constat in migratia fortei de munca autohtone, respectiv in in cresterea numarului copiilor care au parintii plecati la munca in strainatate.

Ceea ce este important de subliniat este că plecarea a cel puțin unuia dintre părinți se peterece într-o perioadă extrem de sensibilă, a dezvoltării acestor copii, astfel încât ei sunt vulnerabilizați prin absența modelelor de comportament, a reperelor, a achizițonării unor deprinderi de viață independentă, uneori chiar prin perturbarea atașamentului, ceea ce va avea repercusiuni asupra echilibrului lor emoțional și a eficienței lor școlare.

Prin realizarea acestui obiectiv minimum 270 preșcolari și elevi membri ai grupului țintă vor beneficia de următoarele servicii:
- dezvoltare a abilitatilor emotionale si sociale interpersonale,
- dezvoltarea deprinderilor de viata independenta ale copiilor,
- consiliere sociala,
- facilitarea comunicarii copiilor cu parintii plecati (pentru copiii la care este nevoie),
- suport emotional/psihologic,
- consiliere vocationala etc..

Toate aceste servicii, ale căror rezultate sunt complemetare, au în vedere atât creșterea competențelor psihosociale și a rezilienței, cât și stimularea participării la educație și prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a școlii.