www.fonduri-ue.ro
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Obiectivul specific 1 (OS1) al Proiectului îl constituie oferirea unor servicii de suport educational matematică / informatică pentru un număr de minimum 270 preşcolari şi elevi, din judeţul Giurgiu, din care minimum 28 aparţinând minorităţii roma şi minimum 44 din mediul rural.
Obiectivul specific 2 (OS2) al Proiectului îl constituie dezvoltarea abilităţilor emoţionale / consiliere socială / suport emoţional / psihologic / consiliere vocaţională pentru un număr de minimum 270 preşcolari şi elevi, , din judeţul Giurgiu, din care minimum 28 aparţinând minorităţii roma şi minimum 44 din mediul rural.
Obiectivul specific 3 (OS3) al Proiectului îl constituie dezvoltarea a minimum 1 reţea partenerială în judeţul Giurgiu între şcoli, autorităţi locale, instituţii locale, ONG-uri şi comunitate în scopul asigurării sustenabilităţii din perspectivă instituţională.
Obiectivul specific 4 (OS4) al Proiectului îl constituie asigurarea de servicii de educaţie parentală / consiliere socială pentru minimum 200 de reprezentanţi ai copiilor din grupul ţintă (părinţi/tutori/persoane care au în grijă copiii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate), din judeţul Giurgiu, în vederea dezvoltării abilităţilor parentale sau după caz a soluţionării diferitelor probleme de natură socială.