www.fonduri-ue.ro
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro

Conform prevederilor activitatilor previzionate, in cadrul proiectului se pune accent pe furnizarea serviciilor propuse utilizand elemente specifice tehnologiilor informatiei si comunicatiilor (TIC), îmbunătăţirea accesului la TIC şi a utilizării acestora constituind o prioritate pentru investiţiile din cadrul politicilor Uniunii Europene din mai multe domenii de activitate.

Conform prevederilor Agendei digitale pentru România 2020 (https://www.comunicatii.gov.ro/agenda-digitala-pentru-romania-2020/) sunt prevazute masuri specifice si pentru sectorul educational. Domeniul educaţiei trece prin schimbări radicale care vizează reorganizarea infrastructurii existente ale viitoarelor medii de învăţare. TIC este o sursă ridicată de cheltuieli pentru multe instituţii şcolare, dar cheltuirea mai eficientă a banilor pentru echipamentul potrivit şi infrastructură poate asigura ca elevii să fie implicaţi şi motivaţi în procesul de învăţare şi să-şi atingă potenţialul.

În ultimii ani, cunoştinţele TIC au devenit esenţiale în procesului de predare-învăţare, o dată cu dezvoltarea tehnologiei şi apariţia produselor de eLearning (e-Învăţare). TIC este un cadru tehnologic având mai multe scopuri. În particular pentru domeniul educaţiei, acesta poate facilita gestiunea comunicării, creaţiei şi informaţiei prin toate componentele: PC-uri (calculatoare personale), Internet, tehnologiile de radiodifuziune şi telefonie. Beneficiile se transpun în îmbunătăţirea eficienţei şi eficacităţii educaţiei la toate nivelurile, atât în cadre formale cât şi informale.

Agenda digitala pentru România 2020 prevede cateva Linii Strategice de Dezvoltare:

 • Punerea la dispoziţia şcolilor de echipament şi sisteme TIC va afecta în principal nivelul de alfabetizare digitală a elevilor, ceea ce va exercita o influenţă indirectă asupra calităţii viitoarelor resurse umane.
 • În cazul în care planul de investiţie se va concentra pe crearea unui echilibru între zonele urbane şi rurale, pe termen lung se va îmbunătăţi calitatea educaţiei şi fenomenul de decalaj digital se va estompa, conducând la incluziunea socială a zonelor defavorizate. Existenţa unei reţele TIC în fiecare şcoală va permite de asemenea o gestiune mai bună a materialelor educaţionale şi va facilita accesul elevilor la educaţie.
 • În plus, implementarea infrastructurii TIC, completată de instalarea software-ului educaţional (pentru predare, testare) va încuraja predarea asistată de TIC şi va impune o evaluare obiectivă a performanţelor elevilor.
 • Datorită ritmului rapid de dezvoltare şi îmbunătăţire a sistemelor şi tehnologiilor TIC, pentru a asigura educaţia potrivită a elevilor, profesorii însăşi trebuie să fie pregătiţi în mod regulat cu privire la noutăţile din sectorul educaţional asistat de TIC.
 • Prin pregătirea temeinică a profesorilor, preşcolarii ce vor deveni ulterior elevi şi mai apoi studenţi vor dobândi un avantaj competitiv care le va fi util atunci când vor dori încadrarea în muncă.
 • Oportunităţile tehnologice curente furnizează acces la resurse cum ar fi Resursele Educaţiei Deschise. Astfel de resurse pot fi folosite fără licenţă şi includ conţinut educaţional cum ar fi: lecţii pentru toate disciplinele curriculare, evaluare educaţională şi cercetare tematică.
 • În vederea unui proces de învăţare mai flexibil, un obiectiv cheie al Uniunii Europene îl constituie implementarea tehnologiilor TIC pe teritoriul tuturor statelor membre. Această activitate necesită un sistem de educaţie flexibil în cadrul căruia aptitudinile TIC constituie competenţe de bază.
 • Platformele educaționale sunt în prezent folosite pentru dezvoltarea profesională, dar şi pentru îmbunătăţirea pregătirii la clasă.
 • Prin folosirea platformelor educaționale, elevii pot pregăti atât proiecte curiculare inter / trans-disciplinare cât şi proiecte extracuriculare pentru dezvoltarea aptitudinilor sociale şi antreprenoriale.
 • Datorită gradului de noutate reprezentat de factorul tehnologic, elevii vor fi stimulaţi să devină mai implicaţi în procesul de învăţare care, în timp, va avea un impact pozitiv asupra performanţei lor şcolare, cu potenţialul de a reduce rata abandonului şcolar.
 • Materialele vizuale interactive şi sursele de informaţie adiţionale furnizate de Internet vor creşte implicarea elevilor. Folosirea TIC va permite, de asemenea, adaptarea materiilor predate în concordanţă cu aptitudinile elevilor, susţinând învăţarea personalizată şi individualizată.
 • Cu privire la învăţarea pe toată durata vieţii, platformele de educaţie online şi materialele existente în format digital vor încuraja învăţământul la distanţă, permiţând adulţilor de orice vârstă să acumuleze cunoştinţe într-un domeniu anume şi în orice moment al vieţii lor.

Raportat la utilizarea TIC (echipamentele propuse spre achizitionare in cadrul subactivitatii A3.1, platforma online etc.), proiectul prezinta un grad ridicat de maturitate raportat la existenta unor situatii de forta majora / de urgenta, de ex. pandemia generata de infectia cu SARSCoV-2, pandemie care inca nu s-a finalizat, specialistii estimand un potential val 4 de infectare in toamna anului curent. In acest sens, prevederea posibilitatii de desfasurare a activitatilor proiectului preponderent online, prin achizitia de echipamente IT pentru grupul țintă, necesare unei bune implementari, ofera atat un grad ridicat de inovare, dar creeaza si premisele asigurarii unui mediu sigur, mai protector ca oricând altcândva pentru grupul țintă implicat in activitatile proiectului.